Privacy

PRIVACY & COOKIE STATEMENT JOUWSPORTZAAK.NL
 

INLEIDING EN IDENTITEIT VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
Wij, Jouwsportzaak.nl, onderdeel van retail organisatie Euretco B.V. (gevestigd te Koninginneweg 1, Hoevelaken, ingeschreven  in het Handelsregister KvK onder nummer 20074112), zorgen ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze website wordt beheerd door Jouwsportzaak.nl als onderdeel van Euretco B.V. Voor meer informatie over Euretco B.V. verwijzen wij u naar www.euretco.com. Met dit statement willen we u graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft.  Daarnaast willen we u informeren over welke cookies we plaatsen. Jouwsportzaak.nl zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit statement omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS, DOELEINDEN EN GRONDSLAG  
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als klant in dit geval. We verwerken verschillende persoonsgegevens van u zoals uw voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, afleveradres, bedrijfsnaam, bank-/betaalgegevens, IP-adres, alsook aankoophistorie, sport interessegebieden, maten van kleding en/of schoeisel en merkvoorkeuren.

Het doel van deze gegevensverwerking is de uitvoering van een (koop)overeenkomst, het informeren over een bestelling, het leveren van de bestelling, het versturen van marketingberichten, nieuwsbrieven, klantenservice/support, reparatie of retournering van producten, het uitschrijven van prijsvragen, het voeren van social media campagnes, social media management en het verzamelen van klantbeoordelingen.
Om bovenstaande doelen te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat we persoonsgegevens verstrekken aan onze Jouwsportzaak.nl Partners (lokale ondernemers), leveranciers, bezorgdiensten en derden.

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, door u gegeven toestemming (bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief) of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

VERSTREKKING AAN DERDE PARTIJEN EN VERWERKERS
Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden, namelijk de host/beheerder van de website, de betaaldienstverleners die zorg dragen voor de betaling, de logistieke service provider, lokale ondernemer of leverancier die het product levert, de bezorgdienstverlener om het product te kunnen leveren, de e-mail service provider voor het verzenden van nieuwsbrieven, de leverancier van onze social media management software en onze partner voor de verwerking van klantbeoordelingen.  

Uw gegevens zullen niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers worden verstrekt zonder dat er een grondslag voor aanwezig is. Waar nodig zijn verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren.

BEVEILIGING EN BEWAARBELEID
We beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier.
Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

UW RECHTEN
U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u geen prijs meer stelt op ontvangst van digitale nieuwsbrieven, dan kunt u uzelf door middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief afmelden.

COOKIES
Bij uw bezoek aan de website www.jouwsportzaak.nl, of een van haar subdomeinen worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw laptop, tablet of telefoon geplaatst worden, waardoor wij informatie kunnen verzamelen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website. Zogeheten functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt, en geven statistische informatie over het gebruik van de website. Deze cookies mogen geplaatst worden zonder toestemming. Daarnaast maken we gebruik zogenaamde tracking cookies waarvoor uw toestemming wel vereist is.

De website van Jouwsportzaak.nl maakt gebruik van de volgende cookies:

Naam: loc
Domein: .addthis.com
Type cookie: Analytisch
Doel: Geolocatie, die wordt gebruikt om providers te helpen bepalen hoe gebruikers die informatie met elkaar delen geografisch zijn gelegen (statusniveau).
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: mus
Domein: .addthis.com
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: na_tc
Domein: .addthis.com
Type cookie: Marketing
Doel: Registreert gebruikersgegevens zoals aankoopgegevens, websitenavigatie, IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt. Deze gegevens worden gecombineerd met psychografische, demografische en geografische gegevens met als doel het personaliseren van inhoud, advertenties en aangepaste communicatie.
Geldigheidsduur: 13 maanden

Naam: uid
Domein: .addthis.com
Type cookie: Marketing
Doel: Uniek toegewezen machine-gegenereerd user-id. AddThis plaatst deze cookie als onderdeel van hun gebruikersmetingen en analytics.
Geldigheidsduur: 2 jaar

Naam: uvc
Domein: .addthis.com
Type cookie: Marketing
Doel: Wordt gebruikt om het AddThis deelplatform te laten draaien.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: loc
Domein: .addthis.com
Type cookie: Analytics
Doel: Geolocatie, die wordt gebruikt om providers te helpen bepalen hoe gebruikers die informatie met elkaar delen geografisch zijn gelegen (statusniveau).
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: mus
Domein: .addthis.com
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: uid
Domein: .addthis.com
Type cookie: Marketing
Doel: Uniek toegewezen machine-gegenereerd user-id. AddThis plaatst deze cookie als onderdeel van hun gebruikersmetingen en analytics.
Geldigheidsduur: 2 jaar

Naam: uvc
Domein: .addthis.com
Type cookie: Marketing
Doel: Wordt gebruikt om het AddThis deelplatform te laten draaien.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: anj
Domein: .adnxs.com
Type cookie: Marketing
Doel: Meten van de conversie. Deze anonieme informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van een advertentiepartner en om af te kunnen rekenen met een advertentiepartner.
Geldigheidsduur: 90 dagen

Naam: icu
Domein: .adnxs.com
Type cookie: Marketing
Doel: Meten van de conversie. Deze anonieme informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van een advertentiepartner en om af te kunnen rekenen met een advertentiepartner.
Geldigheidsduur: 90 dagen

Naam: sess
Domein: .adnxs.com
Type cookie: Marketing
Doel: Meten van de conversie. Deze anonieme informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van een advertentiepartner en om af te kunnen rekenen met een advertentiepartner.
Geldigheidsduur: 90 dagen

Naam: uuid2
Domein: .adnxs.com
Type cookie: Marketing
Doel: Meten van de conversie. Deze anonieme informatie wordt gebruikt om de waarde te bepalen van een advertentiepartner en om af te kunnen rekenen met een advertentiepartner.
Geldigheidsduur: 90 dagen

Naam: c
Domein: .bidswitch.net
Type cookie: Advertising
Doel: Regelt de synchronisatie van gebruikersidentificatie en de uitwisseling van gebruikersgegevens tussen verschillende advertentieservices.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: tuuid
Domein: .bidswitch.net
Type cookie: Advertising
Doel: Registreert of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: tuuid_lu
Domein: .bidswitch.net
Geldigheidsduur: 3 maanden

Naam: _cc_aud
Domein: .crwdcntrl.net
Type cookie: Marketing
Doel: Verzamelt anonieme statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. Het doel is om de gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online advertenties mogelijk te maken.
Geldigheidsduur: 269 dagen

Naam: _cc_cc
Domein: .crwdcntrl.net
Type cookie: Marketing
Doel: Verzamelt anonieme statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. Het doel is om de gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online advertenties mogelijk te maken.
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: _cc_dc
Domein: .crwdcntrl.net
Type cookie: Marketing
Doel: Verzamelt anonieme statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. Het doel is om de gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online advertenties mogelijk te maken.
Geldigheidsduur: 269 dagen

Naam: _cc_id
Domein: .crwdcntrl.net
Type cookie: Marketing
Doel: Verzamelt anonieme statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. Het doel is om de gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online advertenties mogelijk te maken.
Geldigheidsduur: 269 dagen

Naam: DSID
Domein: .doubleclick.net
Type cookie: Marketing
Doel: Wordt gebruikt om advertenties aantrekkelijker te maken.
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: IDE
Domein: .doubleclick.net
Type cookie: Marketing
Doel: Wordt gebruikt om advertenties aantrekkelijker te maken.
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: fr
Domein: .facebook.com
Type cookie: Advertising
Doel: Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.
Geldigheidsduur: 3 maanden

Naam: CONSENT
Domein: .google.com

Naam: NID
Domein: .google.com
Type cookie: Marketing
Doel: Maakt inzichtelijk welke door Google Adwords ingezette media effectief zijn. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: 1P_JAR
Domein: .google.nl
Type cookie: Marketing
Doel: Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.
Geldigheidsduur: 1 week

Naam: CONSENT
Domein: .google.nl

Naam: NID
Domein: .google.nl
Type cookie: Marketing
Doel: Maakt inzichtelijk welke door Google Adwords ingezette media effectief zijn. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: _ga
Domein: .hotjar.com
Type cookie: Analytisch
Doel: We gebruiken Google Analytics via Google Tag Manager om analytische informatie over onze gebruikers te verzamelen.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: _gid
Domein: .hotjar.com
Type cookie: Analytisch
Doel: Onderscheiden van gebruikers
Geldigheidsduur: 1 dag

Naam: __sqra
Domein: .jouwsportzaak.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Zorgt ervoor dat de zoekmachine op de webshop werkt.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: __sqrb
Domein: .jouwsportzaak.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Deze cookies worden door Sooqr gebruikt om unieke bezoekers en sessies te onderscheiden en de zoekfunctie daarmee goed te laten werken.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: __sqrc
Domein: .jouwsportzaak.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Deze cookies worden door Sooqr gebruikt om unieke bezoekers en sessies te onderscheiden en de zoekfunctie daarmee goed te laten werken.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: __utma
Domein: .jouwsportzaak.nl
Type cookie: Marketing
Doel: Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt de klant inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan de klant de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. De klant kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.
Geldigheidsduur: 2 jaar

Naam: __utmb
Domein: .jouwsportzaak.nl
Type cookie: Marketing
Doel: Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt de klant inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan de klant de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. De klant kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.
Geldigheidsduur: 2 jaar

Naam: __utmc
Domein: .jouwsportzaak.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Bepaald of de bezoeker deelnam aan een nieuwe sessie/bezoek.
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: __utmt
Domein: .jouwsportzaak.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen.
Geldigheidsduur: 10 min

Naam: __utmz
Domein: .jouwsportzaak.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Slaat de verkeersbron of campagne op die uitlegt hoe de gebruiker uw site heeft bereikt. De cookie wordt gemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.
Geldigheidsduur: 6 maanden

Naam: _dc_gtm_UA-47025387-1
Domein: .jouwsportzaak.nl
Type cookie: Analytisch
Doel: We gebruiken Google Analytics via Google Tag Manager om analytische informatie over onze gebruikers te verzamelen.
Geldigheidsduur: 10 minuten

Naam: _ga
Domein: .jouwsportzaak.nl
Type cookie: Analytisch
Doel: We gebruiken Google Analytics via Google Tag Manager om analytische informatie over onze gebruikers te verzamelen.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: _gid
Domein: .jouwsportzaak.nl
Type cookie: Analytisch
Doel: Onderscheiden van gebruikers.
Geldigheidsduur: 1 dag

Naam: i
Domein: .openx.net
Type cookie: Marketing
Doel: Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: pxrc
Domein: .rlcdn.com
Geldigheidsduur: 2 maanden

Naam: rlas3
Domein: .rlcdn.com
Type cookie: Marketing
Doel: Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.
Geldigheidsduur: 180 dagen

Naam: rtn1-z
Domein: .rlcdn.com
Geldigheidsduur: 180 dagen

Naam: CUSTOMER_SEGMENT_IDS
Domein: .www.jouwsportzaak.nl
Type cookie: Analytisch
Doel: Slaat het klantensegment ID op.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: __ar_v4
Domein: .www.jouwsportzaak.nl
Type cookie: Marketing
Doel: Optimaliseert de weergave van advertenties op basis van het gedrag van de gebruiker.
Geldigheidsduur: 5 jaar

Naam: frontend
Domein: .www.jouwsportzaak.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Identificatie van sessie-ID van de klant in de browser.
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: B
Domein: .yahoo.com
Type cookie: Marketing
Doel: Verzamelt anonieme gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden gebruikt om de interesse- en demografische profielen van de gebruikers te categoriseren met het doel de inhoud van de website aan te passen afhankelijk van de bezoeker.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: __adroll
Domein: d.adroll.com
Type cookie: Functioneel
Doel: We gebruiken deze cookie om doelgroepen te analyseren waarmee we het ontwerp en de inhoud van de site kunnen verbeteren en retargeting-advertenties mee kunnen leveren.
Geldigheidsduur: 3 maanden

Naam: DV
Domein: www.google.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: We gebruiken Google Analytics om te analyseren hoe u onze website gebruikt. Vervolgens passen we deze kennis toe om u te helpen de informatie te selecteren die het beste bij u past. En om u openingen te tonen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Zonder deze cookie mist u gepersonaliseerde informatie.
Geldigheidsduur: 2 jaar

Naam: CACHED_FRONT_FORM_KEY
Domein: www.jouwsportzaak.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Voorkomt dat derden de back-end functies binnen de website wijzigen.
Geldigheidsduur: Sessie

Naam: CATEGORY_INFO
Domein: www.jouwsportzaak.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Slaat de informatie rubriek op een pagina op, wat toelaat om pagina’s sneller weer te geven.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: LAST_CATEGORY
Domein: www.jouwsportzaak.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Bepaalt welke rubriek u het laatst bezocht heeft.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: VIEWED_PRODUCT_IDS
Domein: www.jouwsportzaak.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Slaat op welke producten u recentelijk bekeken heeft.
Geldigheidsduur: 1 jaar

Naam: __atuvc
Domein: www.jouwsportzaak.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Deze cookie is vaak ingebed in websites om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een reeks netwerk- en deelplatforms.
Geldigheidsduur: 30 minuten

Naam: __atuvs
Domein: www.jouwsportzaak.nl
Type cookie: Functioneel
Doel: Deze cookie is vaak ingebed in websites om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een reeks netwerk- en deelplatforms.
Geldigheidsduur: 30 minuten

Naam: _hjIncludedInSample
Domein: www.jouwsportzaak.nl
Type cookie: Analytisch
Doel: Deze sessiecookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of de bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt om Heatmaps, trechters, opnames, etc. te genereren.
Geldigheidsduur: Sessie

DISCLAIMER
Wij proberen de informatie vermeld op deze website zo goed mogelijk bij te houden en bij te werken indien nodig. We staan echter niet in voor de juistheid van de vermelde informatie, en zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat als gevolg van gebruik van de website en/of vertrouwen op onjuiste informatie. Het is niet toegestaan (delen van) deze website over te nemen, openbaar te maken, te kopiëren of te gebruiken op enige wijze zonder dat wij daarvoor vooraf toestemming hebben gegeven.

VRAGEN?
Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, of een verzoek zoals hierboven weergegeven wilt indienen, dan kunt u contact met ons opnemen:

Jouwsportzaak.nl
t.a.v. klantenservice
Koninginneweg 1, 3871 JZ, Hoevelaken, Nederland
Postbus 150, 3870 CD, Hoevelaken, Nederland
Mailen kan ook: klantenservice@jouwsportzaak.nl